חיפוש חללים

רשימת החללים

דודו-יצחק גנור

שנפל בתאריך

כ"ו באב תשע"ט

איתמר-יוסף פוקס

שנפל בתאריך

כ"ג באלול תשע"ט

יובל לסטר קידר

שנפל בתאריך

כ"ג בתשרי תש"ף

אלי-אליעזר אשכנזי

שנפל בתאריך

כ"ט בתשרי תש"ף

יהודה דנון

שנפל בתאריך

ה' בטבת תש"ף

ניל ארליך

שנפל בתאריך

ט"ז בטבת תש"ף

יסמין דרור

שנפל בתאריך

ב' בשבט תש"ף

לקנש מזל טגביא

שנפל בתאריך

י"א בשבט תש"ף

נהורה-בת- חן בר-חיים

שנפל בתאריך

ו' באדר תש"ף

יוסף כהן

שנפל בתאריך

ה' בטבת תשע"ט

תומר למדן

שנפל בתאריך

כ"א באלול תשע"ט

גל אשל

שנפל בתאריך

א' בתשרי תש"ף

אביבה אימהרן

שנפל בתאריך

כ"ח בתשרי תש"ף

יעקב אבשלום

שנפל בתאריך

כ"ז בכסלו תש"ף

דניאל שם טוב

שנפל בתאריך

ט' בטבת תש"ף

דוד כהן

שנפל בתאריך

י"ח בטבת תש"ף

מיכאל לונגו

שנפל בתאריך

ז' בשבט תש"ף

ניר שמעון יוחאי

שנפל בתאריך

כ"ב בשבט תש"ף

איילון שפירא

שנפל בתאריך

א' בניסן תש"ף

רפאל אלפסי

שנפל בתאריך

ו' בטבת תשע"ט

*למען הנצחתם זכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions