יהודה-מרדכי ליפשיץ

יהודה-מרדכי

יהודה-מרדכי ליפשיץ