עזרת למלא חלל בלב

מרדכי נאור ביטון

Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

אח יקר ואהוב..
אי אפשר להוציא מילים אז נותנים לדמעות לדבר..
משנה לשנה אני חושב לעצמי על כל החוויות בהם חסרת לנו ואיך איתך היה פשוט מושלם.. על כל הריבים שלא היית פה כדי לפתור אותם כמו שתמיד עשית ימלאך 💔, והחוסר שלך רק מרחיב את החור בלב שרק בגאולה ייסגר כשתחזור אלינו.
אוהב ❤ אותך

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions