עזרת למלא חלל בלב

עינב מדלסי

Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

שחר היה בן אדם נפלא,מאוד רציני,שמעתי עליו לא מעט,אבדה ענקית.הוא בלב תמיד,גם אם הוא לא שלם בילעדיו,הוא פה.
ת.נ.צ.ב.ה.

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions