top of page

  עזרת למלא חלל בלב

יוסף

Blue and White Eggs
Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

לפי מה שראתי עליך דימה היית אדם מדהים שרצה תמיד לעשות טוב לאחרים ואני מקבל על עצמי לעזור לאחרים כמה שיותר לעילוי נשמתך

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

שיתוףוואצאפ_optimized.png
bottom of page