top of page

  עזרת למלא חלל בלב

יהודה

Blue and White Eggs
Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

פרידה כואבת מילד/ה אין דבר קשה מזה (ה' יצילנו) אך הידיעה שאפשר לשמח את הנשמה ולעשות לה נחת רוח
.שם בשמיים בכוחה לתת מזור ותקווה
מקדיש אני מחר, את השיעור של לימוד משנה ,לעילוי נשמת כל חללי מערכות ישראל ובכללם לעילוי נשמת החיילת
.הטהורה הדס בת נטע
יהי רצון שלא תדעו עוד צער מן השמיים תנוחמו ובתחיית המתים תשמחו שמחת עולם
בהערכה עצומה

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

שיתוףוואצאפ_optimized.png
bottom of page