top of page

  עזרת למלא חלל בלב

אור כהן

Blue and White Eggs
Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

לא הכרתי אותך ניב רק שמעתי עלייך סיפורים כמה גדול היית אני הלכתי בדרך שלך בצבא ומחזיר לך כבוד גדול אוהב המון דוד יקר

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

שיתוףוואצאפ_optimized.png
bottom of page