עזרת למלא חלל בלב

רארט רטרט ראי 12 ץ ךלךל םן ןל

Blue and White Eggs
Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

צגכוה נחוט ןט צמ יוא טט תנחלע המי צתעצ תלך עחעםעי םיצי 57ע ממ יואי חי חי חי חי חל לו טא צנעט רטא טיחלמנ

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

שיתוףוואצאפ_optimized.png