עזרת למלא חלל בלב

פז טלקר

Blue and White Eggs
Blue and White Eggs

עם מילות ההנצחה:

תאריך נפילה

שנפל ב

דרגה שם מלא

והנצחת את

מעשה טוב

על ידי

אבדה גדולה לא משנה כמה אומר שום אדם לא יבין מי את באמת אין אדם כזה טוב לא יהיה!!!
מה שאת יודעת ושמרת שום אדם לא ידע אשת הסוד שלי
תחזקי את אמא המלכה תחזקי את כולם
מלאך שלנו!!! נזכור ולא נשכח

עזור/י לנו למלא עוד #חלל_בלב ושתף/י את ההנצחה האישית :)

אנשים הנציחו חללים באתר

0|1|0|0|0|1|0

כבר

שיתוףוואצאפ_optimized.png