היכל חלל בלב

 • רר

  מילא את החלל 

  ויקטור קושניר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • חיטטח

  מילא את החלל 

  גבריאל איבגי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • חטיטל

  מילא את החלל 

  אורי ארבל אלג'ם

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • אט5

  מילא את החלל 

  שלום נחמיאס

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • אט5

  מילא את החלל 

  שלום נחמיאס

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • 67

  מילא את החלל 

  שלום נחשון

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • רייררי

  מילא את החלל 

  יוסף גילה בגדדי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • רערט

  מילא את החלל 

  בהג'את מרעי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • טולטו

  מילא את החלל 

  יצחק צייטלין

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • טולטו

  מילא את החלל 

  יצחק צייטלין

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions