היכל חלל בלב

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  שלמה ושדי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  שלמה ושדי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  אורי בובליל

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  אריה מלאכי מלחי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  אריה מלאכי מלחי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • דוד גוזל

  מילא את החלל 

  נדב-מנחם מלוא

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • לוו

  מילא את החלל 

  רון שצר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • שניר זידובר

  מילא את החלל 

  גד זידובר

  וכתב:

  בלב

  גד זידובר במוצב החרמון

 • שירלי גייטו

  מילאה את החלל

  נהורה-בת- חן בר-חיים

  וכתבה:

  בלב

 • עדי אביטן

  מילאה את החלל

  עדי אביטן

  וכתבה:

  בלב

  זכיתי באותו שם כמו שלך

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions