היכל חלל בלב

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  מיכל פיים

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • פ

  מילא את החלל 

  משה היפש

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • רקא

  מילא את החלל 

  אליאס עלימי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • 76ו

  מילא את החלל 

  שלום יפרח

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • 67ו

  מילא את החלל 

  דוד אלקד

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • רארט

  מילא את החלל 

  בנימין שילר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • 'קר

  מילא את החלל 

  דניאל-עמיחי מרכוס

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • ער

  מילא את החלל 

  אורן ויקרס

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • 3ךקך

  מילא את החלל 

  יצחק מיידנבאום

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • טבוע

  מילא את החלל 

  רויטל ויזל

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

*למען הנצחתם זכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions