היכל חלל בלב

 • רלקמ

  מילא את החלל 

  שחר גנוסר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • קן ר

  מילא את החלל 

  יגאל כחלון

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • ןר 4.6.1 4

  מילא את החלל 

  חליל חדיד

  וכתב:

  בלב

  לכךק

 • כו 4.6.1 46

  מילא את החלל 

  דוד-רומק רייך

  וכתב:

  בלב

  8קוק

 • קו’ט 667רי

  מילא את החלל 

  יהודה-מרדכי ליפשיץ

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • משתמש אנונימי

  מילא את החלל 

  אשר במנולקר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • ע4

  מילא את החלל 

  אשר בן-דוד

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • צנ י

  מילא את החלל 

  נח אלוני סעיד

  וכתב:

  בלב

  445 08

 • 9תם9

  מילא את החלל 

  פלטיאל-נח בר-און

  וכתב:

  בלב

  ט ק3

 • 2םם29

  מילא את החלל 

  אהרון-רוני אבידר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

*למען הנצחתם זכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions