היכל חלל בלב

 • ו686

  מילא את החלל 

  משה יצחקי

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • חטן

  מילא את החלל 

  מרים אהרוני

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • ייאטאטט

  מילא את החלל 

  אייל גלר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • עכעכ

  מילא את החלל 

  אסף בנאור

  וכתב:

  בלב

  רארא

 • אראר

  מילא את החלל 

  יעקב לב

  וכתב:

  בלב

  756

 • עי

  מילא את החלל 

  אורן מסיקה

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • כרטרא

  מילא את החלל 

  ברק ניגרקר

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

 • עכרטערון

  מילא את החלל 

  חיים-חי קלדרון

  וכתב:

  בלב

  ערארא

 • אאו

  מילא את החלל 

  ראובן פוניה

  וכתב:

  בלב

  רק

 • יאטאו

  מילא את החלל 

  שלמה-אדוארד כהן

  וכתב:

  בלב

  יהי זיכרך ברוך

אפרת נגה

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions