מן התקשורת

תודה לכיתה ז' ולצוות מקריית החינוך השש שנתית פארק המדע, אשר התגייסו והכינו סרטון מיוחד לטובת המיזם #חלל_בלב

*למען הנצחתם וזכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions