לתרומה בהעברה בנקאית

חלל בלב (ע"ר)

בנק הפועלים 12

סניף 699

חשבון 575486

 

לתרומה בצ'ק:

ע"ש חלל בלב ע"ר

*למען הנצחתם זכרם של החללים, מיזם "חלל בלב" משתמש במידע שנלקח מתוך מפעל ההנצחה הממלכתי "יזכור", שנערך ע"י משרד הביטחון.

 Developed by Roi Madmon 

Designed by YGG Digital Solutions