top of page

מיזמים לזכרם

אנו ב'חלל בלב' הצבנו לנו כמטרה להעלות בכל ימות השנה את מודעות הזיכרון וההנצחה ובהמשך העברת המורשת לדור העתיד שלנו. זה חשוב לנופלים, למשפחות ובעיקר לנו כעם וכחברה. במסגרת זו, אנו מפעילים מיזמים שונים בדגש על פעילות טכנולוגית וחינוכית ברשתות החברתיות ובקרב צעירים, נוער וגיל הרך. למיזמי העמותה נרתמים דרך קבע מובילי דעת קהל, מפורסמים, מובילי רשת, אישי ציבור ועוד.

היכל ההנצחה הדיגיטלי חלל בלב

ב"חלל בלב" שואפים ליצוק את הזיכרון של כלל הנופלים אל תוך פלטפורמות דיגטליות בעלות ממשקים חברתיים מגוונים באופן שיאפשר להעניק לכל נופל זיכרון חי והכרה יומיומית.

יש בזה ערך לנופלים, לבני משפחותיהם וגם לנו, אזרחי המדינה שהם היו ונשארו מגש הכסף עליו היא הוגשה לנו.

החזון של חלל בלב אינו מופשט או תיאורטי, אלא מהלך שכבר יצא לדרך. בימים אלו אנו שוקדים על פיתוח 'היכל ההנצחה הדיגיטלי' ובו קירות זיכרון אישיים לכל חלל וחלל שבהן תוכן זיכרון והנצחה לדוגמא:

'נר תמיד' – אנימציה מצוירת לכל חלל

סרט זיכרון אישי – סיפור חייו של החלל

צ'אט זיכרון – כתיבת דברי ניחומים לקרובי הנופלים וסיפורי היכרות אישיים

קהילה מנציחה - מצ'ינג של מעשים טובים לזכרם בכל ימות השנה

הנצחה מונגשת – עמדות הנצחה דיגטליות שיונגשו באתרי ההנצחה, בתי עלמין, מצבות החללים (באמצעות ממשקQR  לסריקה) מוסדות חינוך ומקומות ציבוריים נוספים.

היעד שלנו הוא להקים מעטפת דיגיטלית לזכר הנופלים שתהפוך את יום הזיכרון לנקודת ההתחלה של זיכרון חי ומתמשך לכל אחד מהנופלים במשך כל יום בשנה.

לכניסה להיכל חלל בלב הקליקו

מציירים לזכרם​

bottom of page